La MOT ha publicat una guia anomenada “Marc jurídic de la cooperació transfronterera: eines jurídiques al servei dels projectes transfronterers” que vol ajudar als actors de la cooperació en l’elecció de la forma jurídica que més s’ajusta a les seves necessitats.
La guia està disponible en sis idiomes i presenta, de manera sintètica, les principals eines jurídiques que es poden utilitzar per a organitzar projectes transfronterers a les fronteres franceses. Conté una sèrie de fitxes que presenten, per a cada eina: la seva definició, el seu fonament jurídic i els seus àmbits d’utilització, així com les seves avantatges i limitacions principals.

Més informació aquí