En el context dels acords de cooperació interuniversitaris signats entre la Universitat de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) i les Universitats de Saragossa i de Navarra, l’oficina d’ajuda a la inserció professional de la UPPA organitza la tarda del 19 d’abril de 2012 (14h-18h) un fòrum amb la temàtica següent: « Pràctiques i ocupació a la xarxa transfronterera ».
L’objectiu d’aquest esdeveniment és facilitar el contacte professional entre els estudiants de la UPPA i de les universitats espanyoles i els col•laboradors locals i transfronterers (empreses, institucions, col•lectivitats).

El fòrum es desenvoluparà en dues etapes, el dijous 19 d’abril de 2012 de les 14h a les 18h :
– 14h-15h : Conferència d’obertura que porta com a tema central «les pràctiques i l’ocupació a la zona transfronterera» (1h). AMFITEATRE A de la Facultat de Ciències, Campus de la Universitat de Pau.
– 15h-18h : Evolució lliure dels estudiants entre els diferents estands de presentació de les empreses. Vestíbul de la Facultat de Ciències, Campus de la Universitat de Pau.