Amb motiu del XXIX Consell Plenari de la CTP, autoritat de gestió del Programa Operacional de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA), la Secretaria Tècnica conjunta del POCTEFA va organitzar un fòrum de projectes de cooperació transfronterera, amb l’objectiu de fer d’aquest esdeveniment un moment privilegiat per a la trobada del conjunt d’actors socioeconòmics de la zona fronterera i, en particular, per als beneficiaris del POCTEFA.

Veritable aparador per al Programa, el fòrum, amb 32 estands de projectes presentats pels propis beneficiaris, va permetre a tots els visitants posar-se en contacte i, més concretament, amb el Programa Europeu POCTEFA. D’altra banda, permet als participants i visitants la trobada amb els tècnics del STC, descobrir altres projectes, conèixer a altres actors del territori i aprendre de totes aquestes reunions. Veure imatges dels projectes.

Enguany, el Fòrum va rebre la visita de Martin Malvy, Yolanda Barcina i Luisa Fernanda Rudi, Presidents de Migdia-Pirineus, Navarra i Aragó respectivament, els quals van poder valorar la qualitat i diversitat dels projectes recolzats dins del marc d’aquest programa europeu.