Es convoca una licitació d’assistència tècnica per l’execució d’accions, activitats i tasques de contingut tècnic al Projecte “Treballs d’Investigació i recuperació d’Àrees d’Activitat Econòmica dels Pirineus Occidentals / Travaux de recherche et de réhabilitation de zones d’activité économiquedans les Pyrénées Occidentales (ZonE 31/64), aprovat al Programa POCTEFA i subvencionat amb Fons FEDER de la UE. Convoca l’empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A (NASUVINSA). El pressupost de licitació és de (220.290 €, IVA exclòs) i un termini d’execució de 24 meses. El termini de presentació d’ofertes estarà obert fins el 16 d’agost de 2012. Podeu consultar el plec de condicions reguladores en francès o espanyol.