L’aportació de la Unió Europea al Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) serà de 189,5 milions d’euros.
Aquesta xifra provisional suposa un increment per al nou període de més del 12%, ja que el POCTEFA 2007-2013 compta amb 168 milions d’euros.

Els Fons FEDER gestionats per POCTEFA que reben els projectes, suposen el 65% del seu finançament, per tant, el pressupost de 189,5 milions d’euros es traduirà en 274 milions d’euros d’inversió total en projectes al territori.

Per països, l’assignació de França per al nou programa serà de 92,6 milions d’euros, prop d’un 20,5% més que en el programa anterior. La part espanyola en la nova edició del POCTEFA ascendeix a 96,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 6,25%.