El proper 23 de juny, s’espera que el Parlament Europeu adopti una resolució sobre el V Informe de cohesió de la Comissió Europea i l’estratègia per a la política de cohesió post 2013 a Estrasburg.

El passat 10 de novembre de 2010, la Comissió Europea va publicar el V Informe sobre Cohesió Econòmica, Social i Territorial, que posa de manifest que, en vista dels importants canvis econòmics i socials que han tingut lloc en els darrers anys, la política de cohesió s’enfronta ara a nous reptes. En el context més ampli de la revisió del pressupost de la UE, l’Informe destaca que les futures inversions en el marc de la política de cohesió han de seguir molt de prop els objectius d’Europa 2020. L’Informe també proposa introduir condicions molt més estrictes, a més d’incentius, per garantir l’ús eficaç dels fons destinats a la política de cohesió, i més focalització en els resultats.
En els propers butlletins us informarem de les línies adoptades per la Unió Europea.