El Programa Interact ha realitzat un nou vídeo sobre el rendiment energètic a la zona mediterrània. L’objectiu? Prendre consciència que el sector de la construcció utilitza el 40% de l’energia d’Europa i produeix 1/3 de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Els programes de cooperació de la Unió Europea a la zona mediterrània treballen conjuntament per contribuir a l’Estratègia EU2020 i aconseguir l’objectiu 20-20-20 (augment del rendiment energètic en un 20%, reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% i augment en un 20% de la producció energètica mitjançant energies renovables).