PARÍS – França
Seminari – 29 de gener de 2010
El 29 de gener de 2010 té lloc el proper seminari de l’Observatori Internacional de Prospectiva Regional (OIPR) als locals de l’MEEDDM a la Défense (París) sobre “Ecobarris i ecociutats: relacions, articulacions, disfuncions entre les lògiques d’escales i de polítiques públiques”.

Informació pràctica

Baixar el programa