El grup de treball del programa de cooperació Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) s’ha reunit en dues ocasions amb l’equip de la SC a la seu de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per avançar en temes fonamentals de cara al llançament del futur programa.

Tant a l’abril com al maig es van celebrar tres tallers temàtics als quals van assistir tècnics de totes les regions de la CTP, Autoritat de Gestió del programa. Aquests tallers es van centrar en aspectes destacats del futur POCTEFA: governança, model de convocatòria de projectes, eines d’informació i comunicació per als beneficiaris, etc.

Tots els participants d’aquestes sessions es van esforçar per aconseguir el consens en la definició dels aspectes clau de cada temàtica i poder-los portar en forma de propostes concretes al proper Comitè de Seguiment que tindrà lloc al mes de juny.

El grup de treball té com a objectiu avançar en la preparació del llançament del programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) aprovat recentment.