L’1 de desembre de 2011, a Puigcerdà (Catalunya), es va firmar un protocol d’acord per la creació de l’Associació Grans Pirineus de Municipis Forestals entre la Union Grand Sud des Communes Forestières francesa i ELFOCAT (Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya). L’objectiu d’aquesta associació és la cooperació transfronterera per la conservació dels espais forestals. La firma d’aquest protocol permet posar en marxa un grup de treball per redactar els estatuts de l’Associació Grans Pirineus de Municipis Forestals amb la finalitat de crear un organisme de gestió compartida dels boscos.

Aquest protocol d’acord és el resultat del projecte DYNAFOREST, un projecte cofinançat amb Fons Europeus FEDER en el marc del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, POCTEFA 2007-2013. Es tracta d’un projecte pilot de recolzament als municipis propietaris de boscos del sud de França i de Catalunya. Durant dos anys, i en el marc del projecte, s’ha dut a terme un procés de influència envers els representants polítics del conjunt del territori per fer-los entendre la importància del bosc, necessari i útil per donar rellevància a aquest preuat bé. Alguns municipis amb patrimoni forestal no ho valoren i, és per això, que aquesta associació creada recentment suposa una ocasió perfecta per treballar plegats envers la valoració d’aquest patrimoni.

L’objectiu de DYNAFOREST és l’estructuració dels municipis que posseeixin patrimoni forestal i la dinamització dels boscos comunals, fomentant i promocionant una política de desenvolupament forestal transfronterera. Així, amb anterioritat a la creació de l’Associació Grans Pirineus de Municipis Forestals, s’ha dut a terme un extens treball de sensibilització dels representants polítics cap a la gestió forestal amb la finalitat de despertar la conscienciació i valorització del seu patrimoni mitjançant els tribunals. Aquest treball de camp de gairebé 2 anys és el que ha permès signar el protocol per a la creació d’aquest organisme transfronterer de gestió forestal. Una vegada creat, aquest organisme transfronterer servirà per representar els representants polítics, però també per recolzar-los en la gestió duradora del seu patrimoni forestal. En realitat, afavorirà la cohesió dels propietaris públics, la seva representació a les instàncies polítiques i interprofessionals i els projectes de desenvolupament del massís pirinenc.