L’1 de març de 2010, la Comissió Europea va publicar un llibre verd en què s’exposen els principals problemes que afecten els boscos europeus.Segons un comunicat de l’executiu europeu, “presenta els sistemes d’informació existents sobre els boscos i els instruments disponibles per garantir-ne la protecció, destaca una sèrie d’aspectes que cal examinar en el marc de l’elaboració de solucions estratègiques futures”.

El 31 de juliol de 2010 es va tancar una consulta pública sobre el llibre verd, l’objectiu de la qual és recollir les contribucions dels principals actors implicats.

La CTP ha volgut donar a conèixer la seva opinió sobre aquest llibre verd (baixeu-vos el document en francès o en castellà) titulat La protection des forêts et l’information sur les forêts dans l’Union européenne: Préparer les forêts au changement climatique. Aquesta contribució mostra l’interès de la CTP sobre les qüestions mediambientals i climàtiques que afecten el massís pirinenc. Aquest interès creixent es concreta el 2009 amb la creació de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, que pretén donar dades i informació compartida sobre l’impacte (directe i indirecte) del canvi climàtic als Pirineus.

Segons la Unió Europea, els boscos i altres superfícies boscoses ocupen aproximadament 176.000.000 ha de la UE, és a dir, el 42% del territori.