La Comissió Europea obre una consulta pública per decidir l’abast de les modificacions que cal aportar a les regles vigents sobre el tema i presentarà, si escau, una proposta de les línies directrius revisades sobre l’aviació.

La consulta tracta sobre el camp d’aplicació de l’acord EEE d’ajudes estatals al sector de l’aviació de 1994 i les línies directrius comunitàries sobre el finançament d’aeroports i les ajudes estatals de posada en marxa destinades a companyies aèries que operen des d’aeroports regionals de 2005 . El 7 de juny de 2010 es va tancar una consulta pública, l’objectiu de la qual és recollir les contribucions dels principals actors implicats.
 
La CTP ha volgut donar a conèixer la seva opinió (baixeu-vos el document en francès o castellà) titulat “Révision des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d´état au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d´aéroports régionaux”. Aquesta contribució exemplifica l’interès demostrat per la CTP pel que fa als reptes de finançament públic dels aeroports i de les companyies aèries.