Europa
Consulta – del 12 d’abril a l’11 de juny de 2010

Del 12 d’abril a l’11 de juny la Comissió Europea ha portat a terme una consulta pública sobre la política agrícola comuna (PAC).
Aquest debat públic, iniciat pel comissari Ciolis, és un complement de suport de les tasques prèvies a les qüestions sobre el futur de la PAC, els seus objectius, principis i contribució a l’estratègia Europa 2020.

Un organisme independent realitzarà una síntesi de les contribucions que s’extreguin de la consulta. El proper mes de juliol, la Comissió Europea organitza a Brussel·les una conferència de síntesi d’aquest debat. Pretén concloure idees sòlides per elaborar un comunicat sobre la PAC a partir del 2013 i que s’hauria de presentar a final de l’any 2010.

El debat públic sobre política agrícola comuna s’estructura a partir de quatre temes principals:

  • Per què cal una política agrícola comuna europea?
  • Quins objectius assigna la societat a l’agricultura?
  • Per què cal reformar la PAC i com ha de respondre a les expectatives de la societat?
  • Quines eines necessita la PAC del futur?

La CTP ha donat a conèixer la seva posició sobre la política agrícola comuna (en espanyol o en francès).

Informació i accés a les contribucions

contribution_pac_esfr.doc