Els socis de RESOT van presentar els resultats del projecte a Irún.
El passat dijous 20 de novembre es va celebrar a Irún la jornada de presentació de resultats del projecte RESOT sota el títol “Construcció d’un Territori Socialment Responsable: Bidasoa – Lapurdi”. Més de 70 persones van assistir a l’esdeveniment de clausura d’aquest projecte POCTEFA, en representació dels agents que van participar d’alguna manera en el seu desenvolupament.

La principal acció desenvolupada en el marc d’aquest projecte de cooperació ha estat la realització, per part dels agents de la Comarca transfronterera, d’un diagnòstic de les necessitats del territori transfronterer amb l’objectiu de materialitzar els resultats en projectes concrets.

Durant la jornada de clausura, va intervenir Ludovic Lareynie, gestor de projectes del POCTEFA, per a presentar les línies principals del que serà el pròxim període de programació POCTEFA 2014-2020.