El Museu Romà Oiasso d’Irun organitza el VIII Congrés «El futur dels projectes patrimonials i museístics: innovacions en temps de crisi», que se celebrarà entre el 18 i 19 d’octubre de 2012 a la Universitat del País Basc a Donòstia-San Sebastià

L’Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de l’UPV a Donòstia-San Sebastià acollirà aquest Congrés on també participa l’Université Lumière Lyon 2 i el Laboratoire d’Histoire et de Patrimoine de Montréal.
El programa i les condicions d’inscripció es poden consultar a la web del Museu Oiasso d’Irun i en aquest PDF.