La xarxa INTERACT ha proposat un repte als ciutadans europeus, en el que poden participar a un concurs de vídeos sobre experiències de cooperació.
El pròxim 21 de setembre és el Dia de la Cooperació Europea i, per a celebrar-ho, algunes regions de tots els països membres s’ha posat en marxa per a organitzar esdeveniments locals que ajudin a donar a conèixer els beneficis de la cooperació territorial i les fites assolides gràcies al bon enteniment entre regions.

Així mateix, la xarxa INTERACT ha proposat un repte als ciutadans europeus, en el que poden participar a un concurs de vídeos sobre experiències de cooperació. El creador del vídeo que expressi millor el significat i els èxits assolits gràcies a la cooperació europea, guanyarà un viatge a Milà, on l’acte de presentació del Dia de la Cooperació Europea tindrà lloc.

Tant projectes europeus i programes com persones individuals poden presentar els seus vídeos, penjant-los a Vimeo o a Youtube i enregistrant-los en la pàgina web d’INTERACT abans del 15 de juliol.

Per a més informació sobre el concurs, cliqueu aquí.