Europa
Consulta – del 24 de novembre de 2009 al 15 de gener de 2010

El 2009 la Comissió Europea redacta un informe sobre "l’estratègia de la UE 2020" obert a consulta pública fins al 15 de gener de 2010.
La UE vol implantar aquesta estratègia a principi de 2010 per revifar les perspectives econòmiques d’Europa.

El president Barroso ha presentat la seva visió de la Unió Europea 2020 en el seu programa per a la nova Comissió.

Segons Barroso, la sortida de la crisi ha de ser el punt d’entrada en una economia social de mercat sostenible, una economia més verda i més intel·ligent, en què la nostra prosperitat és el resultat de la capacitat d’innovació i d’un ús més eficient dels recursos i en què el coneixement és un element clau.
Per aconseguir aquesta transformació Europa necessita una agenda comuna: l’estratègia UE 2020.

Aquesta estratègia ha de fer possible que la UE es recuperi completament de la crisi i acceleri la seva conversió cap a una economia verda, basada en el coneixement.

La UE 2020 es basarà en l’èxit acumulat per l’estratègia de Lisboa des de la seva implantació el 2005, quan es va centrar en el creixement i l’ocupació, alhora que posava remei a algunes febleses.

La Comissió té la intenció de presentar una proposta formal sobre l’estratègia UE 2020 a principi d’any perquè els caps d’estat i de govern l’adoptin en la reunió de la primavera de 2010.

Mentrestant, la Comissió sol·licita la vostra opinió sobre les línies principals de la futura estratègia UE 2020.

Informació pràctica

Lloc web