Amb l’objectiu de tenir més en compte el desenvolupament sostenible dels projectes que formen part del Programa FEDER 2007-2013, uns 130 projectes de més de 2 milions d’euros d’inversió s’han beneficiat d’un “diagnòstic de desenvolupament sostenible”. Aquest innovador experiment, realitzat des del 2007, tant per l’Estat com per la Regió d’Aquitània, ha donat lloc a un informe complet i a un resum “Experiència obtinguda arran de 130 grans projectes aquitans”, on es detallen les bones pràctiques recopilades i les recomanacions principals per sector d’activitat.
De fet, a Aquitània, els ajuts destinats a projectes amb un cost superior als 2 milions d’euros que sol•liciten el suport del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) s’han vist condicionats per la realització d’un “diagnòstic de desenvolupament sostenible” mitjançant una autoavaluació coordinada per un prestatari, que associa les diferents parts interessades en el projecte. D’aquesta forma, més de 130 projectes, que impliquen 600 participants de set sectors d’activitat i representen més de mil milions d’euros d’inversió, s’han pogut beneficiar d’aquest diagnòstic.

Amb motiu del balanç de l’etapa compartida, s’ha publicat una recopilació amb més de 2.000 iniciatives que integren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmiques, socials i mediambientals.
Podeu trobar el balanç dels 130 diagnòstics de desenvolupament sostenible, el resum i un cartell de bones pràctiques al següent enllaç.