El 2013 ha estat un any d’activitat intensa en la CTP, tot i les dificultats econòmiques que afecten al nostre territori transfronterer.
A part de la gestió diària de projectes en marxa, podem destacar que la CTP s’ha centrat en el disseny del POCTEFA 2014-2020 i en la seva labor com a Cap de Fila de l’OPCC, que a final d’any va fer balanç de la seva activitat en el primer col•loqui internacional sobre canvi climàtic en zones de muntanya.

La CTP treballa des de fa diversos mesos en la redacció i elaboració del POCTEFA 2014-2020. En aquest sentit, el Comitè de Seguiment del POCTEFA va validar a l’octubre el Diagnòstic Territorial Estratègic, primer pas per l’elaboració del programa. Aquest diagnòstic de la zona transfronterera França-Espanya-Andorra té com a objectiu determinar les fortaleses i debilitats del territori per així poder preparar el futur període de programació. El diagnòstic va ser sotmès a una Avaluació Ex Ante que va constatar la seva qualitat i validesa.

El 2013, POCTEFA ha desenvolupat una docuweb per millorar la visibilitat del POCTEFA i sensibilitzar als beneficiaris potencials de cara a la preparació del futur programa 2014-2020.

La fi de la tercera convocatòria de POCTEFA 2007-2013 del passat 10 de desembre va suposar la fase final per a la presentació de projectes de cooperació transfronterera. En les anteriors convocatòries, es van rebre 244 projectes en total, dels quals 133 van ser programats entre 2007 i 2011.

L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), projecte gestionat per la CTP, va organitzar el 6 de novembre a Pamplona el primer col•loqui internacional sobre canvi climàtic en zones de muntanya al que van assistir més de 150 participants i on es van compartir exemples de bones pràctiques desenvolupades en cada territori. L’OPCC va presentar el treball que ha desenvolupat des de l’any 2010 a través dels seus socis en temes com l’aigua, els boscos, els riscos naturals, la biodiversitat o els instruments de teledetecció.

Any de canvis

Durant l’any 2013 s’han produït canvis en el marc de la CTP. Al juliol, Cristina Prat es va estrenar en el seu càrrec com a nova directora, que en aquests últims mesos ha pogut prendre el pols al Consorci i fixar objectius ambiciosos que milloraran la labor de l’organisme.

A més, Andorra ocupa la presidència de la CTP des de que el passat 7 de novembre Navarra li va cedir el testimoni en el XXXI Consell Plenari que se va celebrar a Pamplona. El nou president, Gilbert Saboya, Ministre d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra i President de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera, veu amb optimisme el futur de la regió transfronterera, sempre lligat al avenç de les polítiques i projectes de cooperació.

Reptes 2014

Per al proper any, els grans objectius de la CTP són seguir impulsant la cooperació transfronterera i conscienciar als habitants del territori de la importància d’aquest. La CTP vol posar el focus en fer als habitants del territori d’actuació de la CTP partícips i coneixedors de la necessitat i els beneficis de la cooperació transfronterera. Solament amb l’ajuda de tots podrem assolir els millors resultats i millorar el dia a dia dels seus veïns.

Per aquest, la CTP seguirà treballant per aconseguir ser autoritat de gestió del proper programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2014-2020. La CTP va ser nomenada Autoritat de Gestió de l’anterior programa. En aquest marc, la CTP és un actor de primer pla a nivell europeu en matèria de cooperació transfronterera i és la primera entitat transfronterera d’Europa que gestiona un programa europeu.

El nostre somni és seguir aprofitant aquesta experiència única per ajudar a millorar la vida dels veïns dels Pirineus.