El còmic constitueix un motivador suport didàctic en l’ensenyament primari i secundari, ja que es tracta d’una eina que facilita la lectura i la comprensió dels alumnes, especialment pel que fa a idiomes estrangers. De fet, el còmic, gràcies a l’atractiva combinació d’imatge i text, anima, entreté i estimula la creativitat, tot afavorint així l’aprenentatge.
Dues editorials, una a Bordeus (Dadoclem) i una altra a Vitòria (Editorial Saure) han creat l’exposició “Idiomes en entrepans”. Aquesta iniciativa ha rebut el suport financer de l’Euroregió Aquitània-País Basc.
Vint panells mostraran experiències sobre l’ús del còmic per a l’aprenentatge de les llengües. A més, s’ha publicat un doble espai d’aprenentatge per al públic que visita l’exposició.
Els exercicis en línia es poden realitzar de manera total o parcial en: francès, espanyol, basc, anglès i portuguès, principalment, i també en alemany i italià.
Cada espai receptor (Sala d’exposició, Biblioteca) posarà a disposició dels visitants alguns ordinadors amb Internet Explorer i Adobe Flash. S’ha publicat un fullet en línia bilingüe francès-espanyol (amb entrades en altres idiomes segons els exercicis proposats), a disposició del públic perquè aquesta experiència pugui servir com a guia a la sala d’exposició i es pugui continuar a la classe o a casa.

Per a més informació, o si desitgeu acollir l’exposició, us podeu posar en contacte amb:

Recorregut de l’exposició a França i la Francofonia:
Danica Urbani : danica.urbani@dadoclem.fr
Telèfon: +33 (0)6 715 88 755

Recorregut de l’exposició a Espanya, Portugal i Andorra:
Jean-François Saure : fran.saure@yahoo.es
Telèfon: +34 605 904 310