El 2013, la creació de la ciutadania europea celebrarà el seu vintè aniversari. Drets com el de lliure desplaçament i circulació en qualsevol Estat membre, el de poder votar i ser escollit com a representants polítics europeus i locals o el d’adreçar sol•licituds al Parlament Europeu, són drets que els Tractats concedeixen a cada ciutadà.
La ciutadania i els drets que hi van associats, constitueixen un dels pilars de la UE. La Comissió Europea ha proposat que l’any 2013 sigui un any en què la ciutadania europea i la democràcia participativa es trobin al centre de l’agenda, per assegurar-se que els europeus i, més concretament els joves, coneguin els seus drets i com treure’ls-hi el màxim profit.

Per celebrar l’Any Europeu dels Ciutadans s’organitzaran activitats que faran participar els ciutadans i les organitzacions de la societat civil durant tot l’any, tant a nivell nacional, com regional i local.

Per a més informació, visiteu la pàgina web creada amb motiu de “2013, Any Europeu dels Ciutadans”: