La primera convocatòria de projectes del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 s’ha tancat amb 122 projectes presentats, que sol•liciten un total de 151 milions d’euros FEDER
La selecció dels projectes que seran programats la realitzarà el Comitè de Programació, format per representants de les autoritats públiques que participen en el Programa. Es preveu que aquesta decisió sigui adoptada en la primavera de 2016.

El POCTEFA 2014-2020 té com a objectiu fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer situat entre Espanya, França i Andorra. El Programa és finançat per la Unió Europea i compta amb un pressupost de 189,3 milions d’euros, que corresponen al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

L’import de l’ajut FEDER disponible per a aquesta convocatòria de projectes és de 71,2 milions d’euros (40% del pressupost total del Programa, exclosa l’Assistència Tècnica). Els fons europeus subvencionen el 65% del cost total dels projectes aprovats, tal com estableix el Programa.

Els projectes han de complir una sèrie de criteris per ser admesos i optar a ser programats: han d’haver presentat tota la documentació requerida en la candidatura, posseir socis d’almenys dos dels tres països que participen en el Programa i no ser finançat per altres programes comunitaris, entre altres requisits. 

Entre les iniciatives rebudes hi ha projectes de cooperació transfronterera relacionats amb l’àmbit del turisme, l’R+D, l’adaptació al canvi climàtic, la promoció de l’activitat agrària o el foment de l’energia sostenible.

Per conèixer tots els detalls del Programa podeu consultar la pàgina web www.poctefa.eu.