El 2003, la ONU va declarar l’11 de desembre el Dia Internacional de la Muntanya. Aquesta jornada contribueix a la sensibilització de la població i dels governs sobre la importància de les muntanyes.

Les muntanyes desenvolupen un paper fonamental en l’abastament d’aigua dolça per a la meitat de la població mundial. Aquí hi viu al voltant del 12% de la població mundial i un impressionant nombre d’espècies animal i vegetals. Les muntanyes tenen una funció essencial en l’equilibri ecològic del planeta.

El Dia Internacional de la Muntanya representa una ocasió per fomentar la conscienciació sobre la importància de les muntanyes al planeta, posar de manifest les oportunitats i obligacions en el seu desenvolupament sostenible i crear les aliances que aportin canvis positius a les muntanyes de tot el món. El tema del 2011 es concentrarà a “Les muntanyes i els boscos” amb l’objectiu de conscienciar sobre la rellevància dels boscos de muntanya i el seu paper en una economia verda, així com a les mesures d’adaptació al canvi climàtic.

En aquest marc, la Direcció General de Medi Natural i Política Forestal espanyola organitza un esdeveniment, la CTP participarà per presentar les seves accions i projectes relacionats amb aquesta temàtica.

Per a obtenir més informació: www.un.org/fr/events/mountainday/about.shtml