Creació del Consorci de la CTP

Convertir-se en Consorci, entitat jurídica subjecta al dret públic espanyol, aporta a la CTP un nou impuls d’intervenció, especialment en l’àmbit de la gestió de fons i de programes europeus.

 

Creació del Consorci de la CTP
Creació del Consorci de la CTP