Tractat de Baiona

Dóna un impuls a la cooperació transfronterera i la dota d’un marc legal adequat.

 

Tractat de Baiona
Traité de Bayonne