Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials.

Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials
Convenio marco Madrid