Lurralde-erakundeen arteko mugaz gaindiko lankidetzari buruzko Europako esparru-hitzarmena.

Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials
Convenio marco Madrid