Europa
Ja estan disponibles les xifres clau de les col·lectivitats territorials a Europa, publicades per quart any consecutiu per Dexia i el Consell de Municipis i Regions d’Europa (CCRE).

Aquesta nova edició del mostrari de les collectivitats territorials a Europa engloba l’any 2008. Inclou indicadors relatius a les col·lectivitats locals i regionals (dades socioeconòmiques, número de col·lectivitats infranacionals, despesa pública, deute i pressupost públic, subsidi dels fons estructurals i de cohesió europeus, representació de les dones en la política local, agermanaments, etc.).
Una de les novetats d’aquesta edició és el calendari de les eleccions locals de cada país.

L’edició 2009-2010 d’aquest mostrari sobre les col·lectivitats territorials a Europa està disponible en francès i anglès.
Per demanar-ne exemplars, cal adreçar-se al CCRE i Dexia.

Informació pràctica

Baixar