L’Ambaixada de França a Espanya i el ministeri d’Ensenyament Superior i Investigació proposen reforçar el seu suport a la col•laboració entre escoles doctorals franceses i els seus socis espanyols.
L’objectiu és promoure una col•laboració estructurada i duradora entre les escoles doctorals franceses i els seus socis espanyols, mitjançant la implantació d’un projecte científic conjunt que inclogui l’acolliment de doctorands a les escoles doctorals franceses per desenvolupar tesis cotutelades iniciades a Espanya.
Aquest concurs va dirigit a les escoles doctorals franceses, a les quals es convida a presentar, d’acord amb el responsable d’un equip d’investigació o de la formació doctoral d’una universitat espanyola associada, un projecte de cooperació durant un màxim de dos anys, basat en:
• La definició d’un marc de col•laboració estructurat entre ambdues entitats
• Activitats d’intercanvi i cooperació previstes entre les escoles doctorals franceses i els seus equips d’investigació amb els seus socis espanyols
• Acollida en una escola doctoral francesa d’almenys dos doctorands, la primera matrícula dels quals s’hagi realitzat en una universitat espanyola, per desenvolupar tesis cotutelades

La data límit de presentació de projectes està fixada pel 25 de setembre de 2012.

Podeu consultar la convocatòria de projectes completa i el formulari de candidatura aquí.