Cristina Prat, Directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), va presentar a Brussel•les els resultats de la campanya de comunicació per a la promoció del programa POCTEFA desenvolupada el 2013.
La intervenció de la Directora de la CTP va tenir lloc el 10 de desembre en el marc de les jornades “Telling the story” organitzades per la Comissió Europea sobre comunicació i fons europeus.

La campanya per a la difusió del Programa POCTEFA i els seus projectes va incloure la creació de la DOCUweb i la difusió d’aquesta a través d’una campanya de publicitat en línia.

A més, des de la CTP es va crear un vídeo per promocionar el programa amb exemples d’alguns dels projectes de cooperació transnacional desenvolupats sota el paraigua del POCTEFA 2007-2013.

Cristina Prat va finalitzar la seva presentació amb l’avenç dels reptes de comunicació per als propers anys i les línies a seguir amb l’objectiu final de garantir la visibilitat de la contribució de la Unió Europea davant els territoris i els seus habitants.