Vostè està aquí: Què és la CTP? : Retorn

Què és la CTP?

Què és la CTP ? Quin paper juga? Quan i per què ha estat fundada ?
Descobriu en aquesta secció totes les xifres i dades clau de la CTP així com el seu treball i objectiu.

Índex:

Presentació de la CTP
Algunes dades clau
El paper de la CTP
El consorci de la CTP
Zoom a la seu històrica de la CTP

 

La Comunitat de Treball dels Pirineus neix l’any 1983 sota l’impuls del Consell d’Europa, la voluntat del qual era crear als Pirineus una estructura de cooperació transfronterera similar a les que existeixen al nivell de les altres fronteres europees.
L’any 2005, la CTP es dota d’un Consorci, entitat jurídica de dret públic espanyol, oferint-li un nou impuls d’intervenció sobretot en favor de la gestió de fons i dels programes europeus
.

 

 Presentació de la CTP
Data de creació: 15 d'abril de 1983
Socis:

 • les 2 regions franceses: Nouvelle-Aquitaine i Occitanie
 • les 4 comunitats autònomes espanyoles: Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi
 • el Principat d’Andorra

 Consulteu els socis de la CTP

 

Superfície: 254.680 km2, 5,7% de la Unió Europea (28 socis)
Població (2016-2017): 23.343.754 habitants, 4,6% de la Unió Europea (dels 28).
Sectors clau: tecnologia de punta, indústria metal•lúrgica, agroalimentària, turisme i importants centres universitaris, entre els quals hi ha els més antics d’Europa.
 


 Algunes dades clau
1980: Convenció Marc Europea sobre cooperació transfronterera de col•lectivitats territorials
1982: Conferència de Regions Pirinenques organitzada pel Consell d’Europa
1983: Signatura del Protocol d’Acord Constitutiu de la CTP (Bordeus)
1993: Creació d’una associació per la CTP
2005: Creació del Consorci de la CTP


Le paper de la CTP
L’associació CTP

La CTP té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament del massís pirinenc, assegurant la presa en compte de les apostes i la preservació de la riquesa. Per això, s’implica de manera important a favor de la cooperació transfronterera.
 

 Els objectius

 • afavorir els intercanvis entre els territoris i els actors del Massís pirinenc,
 • abordar conjuntament les problemàtiques lligades al massís,
   
 • buscar solucions conjuntes davant de les apostes identificades,
 • implicació en accions compartides d’abast transfronterer


Les accions

Tenint en compte la particularitat de la situació geogràfica i política (un territori construït al voltant del Massís dels Pirineus i a cavall de tres estats), la CTP ha d’integrar diferents legislacions i actors múltiples (estats, col•lectivitats locals franceses i comunitats autònomes). Aquesta especificitat dóna una dimensió particular a les problemàtiques d’ordenament trobades al territori ja sigui en termes d’urbanització, de desenvolupament rural, de transports, i de preservació del medi ambient.
Per altra banda, es troba confrontada a dificultats geogràfiques i mediambientals lligades al massís.
En aquest context, la CTP té com a objectiu ser un espai d’intercanvi i una força de propostes
.

Espai d’intercanvi, per tal de resoldre conjuntament problemes compartits, en matèria de transports, de formació, de recerca, de patrimoni, de desenvolupament sostenible…
Per això, els socis de la CTP treballen al si de comissions temàtiques que els permeten creuar les seves experiències i de fer emergir solucions innovadores.

Força de propostes
, recolzant-se en treballs d’aquestes comissions per influir en debats nacionals i europeus amb l’objectiu de:

 • millorar la qualitat de vida dels ciutadans, millorant l’oferta de transport
 • reforçar la integració transfronterera
 • desenvolupar la complementarietat en matèria econòmica per a les empreses i els joves en formació
 • constituir una zona d’intercanvi al sud d’Europa
 • privilegiar la innovació, la recerca i la cooperació inter-universitària
 • valorar el territori, principalment el patrimoni cultura, natural i desenvolupar un turisme sostenible

 

 El Consorci de la CTP
Per tal de donar un nou impuls a la CTP, els socis van signar l’any 2005 una Convenció interadministrativa de Cooperació Transfronterera amb l’objectiu de crear el Consorci de la CTP.

Gràcies a la seva personalitat jurídica, el Consorci pot exercir competències i responsabilitats lligades al seu estatut (gestionar finançaments i programes europeus, organitzar projectes comuns).

La Comunitat de Treball dels Pirineus és autoritat de gestió del programa europeu Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), com ja ho va ser del POCTEFA 2007-2013.

 

Seu històrica de la CTP
Al bell mig de Jaca (Aragó), a la plaça del Marquès de la Cadena, hi ha un edifici gòtic, nomenat oficialment “Torre del Rellotge” i conegut popularment com “Torre de la Presó”.
En efecte, després de ser comprar pel Consell de Jaca, l’any 1599, per posar-hi el rellotge que donava ritme a la vida de la vila, la torre va ser transformada en presó l’any 1602.
Testimoni important del gòtic civil, des del 29 d’abril de 1987, és la seu oficial de la CTP
.

 

 Baixeu-vos les estatuts del Consorci de la CTP

Cercador

RéchercherPOCTEFA: www.poctefa.eu

POCTEFA: www.poctefa.eu