Des del 9 de novembre de 2009 l’agència transfronterera per al desenvolupament de l’eurociutat basca inclou la ciutat de Sant Sebastià i la comunitat de municipis Sud País Basc*.
Aquest fet significa un nou impuls per a la cooperació en una eurociutat que omple a poc a poc els espais buits de la continuïtat territorial entre Baiona i Sant Sebastià.

El territori de l’eurociutat basca, que representa 600.000 habitants, constitueix un dels principals eixos viaris del sud-oest d’Europa.
Es tracta d’un territori molt interessant, entre mar i muntanya, però també és un territori amenaçat per la saturació del seus eixos de transport i des del punt de vista immobiliari i territorial. Més enllà de la gestió de la urbanització i de les qüestions ambientals, el repte de la cooperació és donar al territori una continuïtat real, sobretot en termes d’infraestructures.

L’eurociutat basca Baiona Sant Sebastià neix el 1993 i el 1997 s’estructura jurídicament com a agrupació europea d’interès econòmic (GEIE).

El 1999 significa un avanç important, la creació d’un llibre blanc que permet establir un diagnòstic i una estratègia comuna per al territori transfronterer, amb tres objectius principals: crear una plataforma logística d’intercanvis intermodals, estructurar la conurbació en una “metròpolis lineal amb diversos centres en xarxa" i protegir i valorar el patrimoni. Paral·lelament l’eurociutat s’ha rebatejat amb el nom d’“agència transfronterera”, que marca el canvi d’una missió d’observació cap a una missió més operacional de realització de projectes.

El 2008 el projecte torna a articular-se en dues línies: l’ampliació de l’eurociutat i la revisió del llibre blanc tenint en compte dues prioritats, la mobilitat i el desenvolupament sostenible.

Actualment es fa un estudi sobre la mobilitat i els desplaçaments en l’eurociutat. Pel que fa al desenvolupament sostenible, les prioritats temàtiques estan en procés de validació.

Per acabar, citem la publicació a final de 2009 d’una guia sobre les competències en les diferents administracions de l’eurociutat destinada als caps de projecte, polítics i administracions.

L’any 2009 la cooperació enceta una etapa nova en aquest territori!

* Fins ara l’eurociutat basca estava formada per la Diputació Foral de Guipúscoa, la comunitat d’aglomeració de Baiona-Angelu-Biarritz i el Consorci Bidasoa-Txingudi. L’Ajuntament de Donostia – Sant Sebastià i la comunitat de municipis Sud País Basc, que engloba els 12 municipis situats entre Sant Joan Lohitzune i Hendaia.
** Comunitat d’aglomeració Baiona Angelu Biarritz.

Lloc web