La tercera edició del saló té com a objectiu donar a conèixer alternatives a la utilització de combustibles convencionals a partir de l’aprofitament de fonts d’energia renovable, per a una disminució d’emissions contaminants i per tant una millora en la qualitat de vida per al conjunt d’éssers vius del planeta.

La dependència que tenim, els països europeus, de certs combustibles fòssils i el creixement exponencial de la demanda d’energia provoca la necessitat de plantejar nous models més sostenibles i la necessitat d’aplicar hàbits més responsables. Aquestes jornades són un espai de diàleg, de formació, de comunicació i d’informació, des d’on establir els ponts i els enllaços necessaris per avançar cap al desenvolupament integral i sostenible del Pirineu que volem.

La construcció d’edificis i el turisme són dos puntals a tractar sota un nou paradigma de re-evolució ambiental i energètica, seran els temes principals que es desenvoluparan en els diferents actes que integren el III Saló Pirineu Sostenible, des d’una perspectiva transversal i integradora, permetent el flux de coneixements entre professionals i empreses del territori pirinenc d’Andorra, Espanya i França.

Protegir el medi ambient de forma activa amb immobles que estalvien energia i utilitzen de forma eficient els recursos i oferir als visitants, convidats i residents un àrea habitable, còmoda i saludable i beneficiar-se dels últims avenços en aquest terreny és la finalitat del III Saló del Pirineu Sostenible que organitza Idònia aquest 2012.