Dilluns 5 de març de 2012 es van inaugurar les noves instal•lacions de l’ETFERSASO (Centre Transfronterer de Formació i Investigació Sanitària i Social) a Perpinyà, amb la presència dels representants institucionals que participen al projecte i dels representants polítics del territori.
Aquest projecte contribueix a consolidar una cooperació transfronterera de formació i investigació sanitària i social que proposa: la formació sanitària i sociosanitària, l’acompanyament de la investigació i la constitució d’un pol d’excel•lència als camps de la intervenció social i sociosanitària. Aquest projecte té com a missió desenvolupar i consolidar els intercanvis transfronterers en els àmbits de formació i investigació sanitària i social. Així es proposen ensenyaments comuns, es creen titulacions universitàries transfrontereres, es fomenten els intercanvis entre investigadors a ambdós costats de la frontera, es desenvolupa la formació contínua… Tot això amb l’objectiu de fomentar l’obertura a les diferents formes de treballar en els mateixos àmbits, promoure la mobilitat en el territori i liberalitzar l’àmbit sanitari i social. Ja s’han mobilitzat a 78 professors per dur a terme aquest projecte que ha permès a 350 estudiants beneficiar-se de la mobilitat (pràctiques, ensenyaments comuns…). A més a més, 767 professionals s’han beneficiat també de la formació contínua en aquest context. El finançament assignat és superior als 3,4 milions d’euros, dels quals 1,9 milions estan destinats a finançar els treballs (un 65% dels quals prové de Fons FEDER europeus atribuïts al programa POCTEFA) i 1,5 milions a les despeses de funcionament (65% d’Europa i FEDER).

Les noves instal•lacions, inaugurades el 5 de març, són antics tallers rehabilitats del carrer Charles Percier de Perpinyà. Aquest espai estarà dedicat a la cooperació transfronterera en l’àmbit sanitari i social. Les instal•lacions comprenen més de 600 m2, on es disposen: 2 aules, un paranimf amb 190 places, un centre de documentació en dos nivells i espais per a oficines. D’altra banda, ETFERSASO funciona com una estructura “extramurs”, és a dir, amb capacitat per intervenir en qualsevol punt del territori transfronterer. La seva acció s’allargarà mitjançant la seva estructura jurídica al Campus d’Excel•lència Pyrénées Mediterranée.

Per a més informació: www.etfersaso.org