Del 18 al 20 de maig de 2012, en el marc del Projecte POCTEFA Pirineos en Red/Réseau Pyrénéen (2010-2012) s’organitzarà un congrés sobre el patrimoni cultural dels Pirineus “Pirineus en Red” al Centre de Creació i Cultura dels Pirineus ESPACIO PIRINEOS de Graus.

El Projecte Pirineus en Red/Réseau Pyrénéen, cofinançat un 65% per Fons FEDER a través del Programa POCTEFA, enllaça el Centre Espai Pirineus de Graus amb el Château fort – Musée Pyrénéen de Lorda.
El Congrés té com a objectiu difondre els resultats del Projecte Pirineus en Red, convertint-se en un fòrum per a altres projectes d’interès sobre la recuperació i la difusió del patrimoni cultural dels Pirineus.
El congrés s’articularà al voltant de cinc grans blocs temàtics, formats per conferències i comunicacions:
          Patrimoni immaterial i antropològic;
          Patrimoni documental i fotogràfic;
          Patrimoni arqueològic;
          Patrimoni històric i artístic;
          Museus, xarxes i projectes de cooperació
El Congrés comptarà amb un espai reservat a la presentació de projectes, que permetrà establir els contactes necessaris per gestionar-ne altres de nous. D’altra banda, atès que el Congrés coincidirà amb la celebració del Dia Internacional dels Museus (18 de maig) i la Nit dels Museus (19 de maig), anirà acompanyat d’una sèrie d’activitats turístiques i culturals. Entre aquesta, destacar la projecció del diaporama “Pirineos” al centre ESPACIO PIRINEOS, una visita guiada pel conjunt històric i artístic de Graus i un espectacle de música dels Pirineus.

La inscripció és gratuïta i inclou l’assistència a les conferències, comunicacions i activitats paral·leles, així com l’enviament d’informació, comunicacions i altres publicacions relacionades amb el Congrés.
Per a més informació, us podeu adreçar a dire@espaciopirineos.com o visitar la pàgina: www.espaciopirineos.com