En aquest marc, la regió Migdia-Pirineus busca experiències i bones pràctiques per presentar-les. Participa-hi, aporta el teu granet de sorra a www.andd.fr
!

Per englobar tots els àmbits del desenvolupament sostenible es tracten les temàtiques següents: desenvolupament local, ordenació del territori i urbanisme, recursos naturals i patrimoni, gestió de l’aigua i dels residus, educació i ciutadania, acció social i solidaritat internacional.