El seu inici coincideix amb les propostes publicades una setmana abans per la Comissió Europea sobre el 7è Programa d’acció mediambiental.
Aquesta nova plataforma pretén millorar l’intercanvi d’informació, propiciar el diàleg entre les institucions i comprometre les autoritats locals i regionals en la millora de la posada en marxa de la Llei mediambiental de la Unió Europea.
Aquesta iniciativa respon a la necessitat d’implicar adequadament a les autoritats locals i regionals en la posada en marxa de la política mediambiental de la Unió Europea.
La plataforma tècnica es reunirà dues vegades a l’any i estarà coorganitzada pel Comitè de les Regions "Comissió per al Medi ambient, el Canvi climàtic i l’Energia" i la Direcció General per al Medi ambient de la Comissió Europea, en cooperació amb les autoritats locals i regionals. La primera reunió està prevista per a la Setmana Verda de la UE, el juny de 2013, on es posarà èmfasi sobre la posada en marxa, per part de les autoritats locals i regionals, de la legislació sobre la qualitat de l’aire de la Unió Europea.