Les quatre comissions (Infraestructures i comunicacions; Formació i desenvolupament tecnològic; Cultura, joventut i esports; Desenvolupament sostenible) treballen les grans problemàtiques transfrontereres per oferir elements que enriqueixin les futures decisions polítiques dels territoris implicats. Aquest seminari va permetre orientar les comissions per desenvolupar projectes estratègics i donar suport al futur de la CTP.

Si voleu més informació sobre les comissions, consulteu el lloc web de la CTP, secció Comissions.