L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic es va crear el 14 de gener de 2010 sota l’impuls de la CTP, el seu objectiu principal és el seguiment i la comprensió de les evolucions del clima en l’àmbit dels Pirineus, per limitar-ne els impactes i adaptar-se als efectes.

 

Amb l’acord de col·laboració es pretén avançar en la cooperació i l’intercanvi dels coneixements científics i tècnics existents sobre el canvi climàtic, desenvolupar-los, i aportar solucions concretes que permetin limitar els impactes del fenomen i millorar la informació al públic sobre aquest tema.

 

L’acord estableix les condicions de cooperació entre l’Agència Europea del Medi Ambient i la CTP que permetran avançar en els termes següents:

 

          compartir els mitjans i les tasques de totes les parts contractants amb l’objectiu d’intervenir de manera eficaç a favor del canvi climàtic en l’àmbit local (massís dels Pirineus) contribuint a crear una visió global (context europeu),

 

          estructurar el coneixement sobre el canvi climàtic i fer-lo entenedor i accessible per mobilitzar l’opinió pública i aconseguir que els actors locals siguin conscients de la importància i la urgència d’actuar,

 

          acompanyar l’adaptació dels territoris europeus, basant-se en l’experiència d’iniciatives locals de repercussió internacional,

 

 

 

          donar suport a les tasques de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la Comunitat de Treball dels Pirineus i a la coordinació amb les accions de l’Agència Europea de Medi Ambient.

L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic ha presentat una sol·licitud per obtenir un cofinançament del 65% del fons FEDER en el marc de la segona convocatòria del POCTEFA.