Euromontana, l’associació europea per a les zones de muntanya, ha publicat un informe on es comenten diferents projectes com a exemple de bones pràctiques per a la mobilització dels boscos i l’organització de les xarxes de muntanya, i dos d’ells són projectes POCTEFA: MOVAFOREST i UNCI’PLUS.

L’informe « la mobilisation du bois et l’organisation des filières en montagne – Exemples de bonnes pratiques européennes » (la mobilització dels boscos i l’organització de les xarxes de muntanya – Exemples de bones pràctiques europees) està disponible a la web d’Euromontana. També es pot trobar un informe específic dels projectes POCTEFA MOVAFOREST i UNCI’PLUS.

Respecte als dos projectes, l’informe assenyala que el seu èxit es deu en gran mesura a la xarxa que aquest ha posat en marxa. De fet, a més dels socis que hi formen part directament, s’han implicat nombrosos actors: els representants polítics locals, els propietaris forestals, actors institucionals i administracions, i actors de la xarxa de boscos. A més a més, les xarxes POCTEFA i FORESPIR ofereixen una tribuna eficaç des d’on donar a conèixer els seus resultats i que siguin accessibles per al públic en general.

L’objectiu de l’estudi era posar de manifest les iniciatives i empreses que treballen de manera significativa sobre el desenvolupament sostenible del sector forestal de muntanya i desenvolupar recomanacions polítiques per tal de fomentar el desenvolupament de la xarxa de boscos de muntanya. A l’informe, s’identifiquen i presenten onze exemples de solucions implantades a les zones de muntanya europees que permeten mobilitzar i valorar millor els boscos de muntanya. A més a més, l’informe comença amb un recordatori sobre el context dels boscos de muntanya. L’anàlisi dels factors de l’èxit de les onze bones pràctiques i del medi on s’han desenvolupat ha permès extreure conclusions i recomanacions per afavorir una explotació a major escala dels boscos de muntanya i la implantació de xarxes de transformació dels boscos que permeti crear un valor afegit en el territori de producció.