El seminari proposa facilitar solucions a partir de dos àmbits. D’una banda, en l’àmbit europeu, el curs analitzarà les grans estratègies i eines que poden beneficiar els territoris muntanyencs, en companyia d’experts de la Comissió Europea i de professionals. D’altra banda, en l’àmbit regional, el seminari s’enfocarà al sud-oest europeu. A partir d’aquests dos àmbits, el seminari presentarà els models d’èxit que han permès arribar a un desenvolupament endogen i sostenible. El curs també proposa solucions de les problemàtiques específiques de les zones de muntanya.
 

Més informació al web de la UIMP