Aquesta visita forma part d’un estudi realitzat en el marc del Parlament Europeu per incorporar la Política Regional de la Unió Europea (UE) en un context més internacional i en la política de la cooperació de la UE amb països tercers. Descriu també un full de ruta per la Cooperació Transfronterera a Amèrica Llatina, en estreta col·laboració amb la UE i altres socis europeus. S’organitza en cooperació amb l’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE), i finançat per la Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea. L’objectiu de la trobada és intercanviar informació i bones pràctiques sobre l’experiència d’establir i posar en marxa polítiques de cohesió.
En aquest context els visitants aniran a Navarra, Jaca i País Basc. Es presentarà la gestió del Programa de cooperació transfronterera POCTEFA, així com alguns projectes concrets, per la seva especial rellevància: projectes d’innovació, de cooperació empresarial, cooperació entre universitats, de gestió sostenible dels recursos naturals… El POCTEFA es presentarà amb detall, la seva gènesi i la seva gestió, de gran interès pel fet de tractar-se d’una gestió descentralitzada, atès que també, al llarg d’aquest viatge a Espanya, visitaran el Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya Portugal (POCTEP) 2007/2013, programa de gestió central.
La idea de traslladar la iniciativa a aquesta regió es basa en què els països llatinoamericans estan creixent en relacions frontereres i poden aprofitar l’ experiència dels països europeus i el seu coneixement per desenvolupar noves pràctiques i millorar les seves relacions.