Entre el 30 d’abril i el 14 de maig, experts i polítics de les regions frontereres llatinoamericanes Brasil-Argentina-Paraguai i Brasil-Uruguai visitaran la Comunitat de Treball dels Pirineus en el marc del projecte “Col·laboració Unió Europea-Llatinoamèrica sobre Cooperació Transfronterera en el marc de la Política Regional”.

Aquesta visita forma part d’un estudi realitzat en el marc del Parlament Europeu per incorporar la Política Regional de la Unió Europea (UE) en un context més internacional i en la política de la cooperació de la UE amb països tercers. Descriu també un full de ruta per la Cooperació Transfronterera a Amèrica Llatina, en estreta col·laboració amb la UE i altres socis europeus. S’organitza en cooperació amb l’Associació de Regions Frontereres Europees (ARFE), i finançat per la Direcció General de Política Regional de la Comissió Europea. L’objectiu de la trobada és intercanviar informació i bones pràctiques sobre l’experiència d’establir i posar en marxa polítiques de cohesió.
En aquest context els visitants aniran a Navarra, Jaca i País Basc. Es presentarà la gestió del Programa de cooperació transfronterera POCTEFA, així com alguns projectes concrets, per la seva especial rellevància: projectes d’innovació, de cooperació empresarial, cooperació entre universitats, de gestió sostenible dels recursos naturals… El POCTEFA es presentarà amb detall, la seva gènesi i la seva gestió, de gran interès pel fet de tractar-se d’una gestió descentralitzada, atès que també, al llarg d’aquest viatge a Espanya, visitaran el Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya Portugal (POCTEP) 2007/2013, programa de gestió central.
La idea de traslladar la iniciativa a aquesta regió es basa en què els països llatinoamericans estan creixent en relacions frontereres i poden aprofitar l’ experiència dels països europeus i el seu coneixement per desenvolupar noves pràctiques i millorar les seves relacions.