Vostè està aquí : COMISSIONS : Retorn

COMISSIONS

Finançaments de projectes de recerca i desenvolupament…
L’organització de treballs d’estiu per a joves o l’organització de dispositius de formació per a joves…
La preparació d’un calendari de dates populars i d’una trobada d’escriptors…
Vet aquí alguns exemples de realitzacions concretes de la CTP.

 La política compromesa per la CTP afecta avui en dia tots els àmbits de la vida quotidiana: Infraestructures, formació, economia, joventut, cultura, esport i desenvolupament sostenible.

 Comissió I. Infraestructures i comunicacions

La permeabilitat dels Pirineus és un dels principals reptes en matèria de transports i de comunicacions. En aquest sentit, aquesta comissió ha constituït un fòrum de diàleg permanent per tal d’adoptar punts en comú i horitzons comuns sobre les infraestructures i els serveis de transport, les telecomunicacions i la cartografia.

Algunes realitzacions

 • Una base cartogràfica digital homogènia al 1:250 000.
 • Conferències cada dos anys sobre comunicacions pirinenques
 • Una contribució al Llibre verd de la Comissió Europea sobre xarxes transeuropees de transports (RTE-T)

  Accés a las actas de la IVa Conferència
  Accés a les conferències

 Comissió II. Formació i recerca

Desenvolupa els intercanvis entre les regions del massís pirinenc en matèria de formació professional i de promoció de la mobilitat transfronterera i proposa eixos de treball comú sobre la base de projectes existents. Afavoreix l’organització d’accions integrades Ciència-Tecnologia-Empresa adreçades a promoure el desenvolupament del territori de la CTP i susceptibles de mobilitzar els finançaments de Fons Europeus.

Algunes realitzacions

 • Finançament de projectes de recerca i desenvolupament
 • Guia de la mobilitat de joves (dispositius de formació de joves, mobilitat de joves i ajut a la mobilitat)

 Comissió III. Cultura, joventut i esports

Pretén afavorir la solidaritat, la igualtat entre els joves, desenvolupar la identitat cultural pirinenca i encoratjar els intercanvis esportius als Pirineus.

Algunes realitzacions

 • Organització de treballs d’estiu per a joves (restauració d’un castell, realització d’un curtmetratge)
 • Disc-llibre sobre la cultura i les tradicions pirinenques
 • Preparació d’un calendari de festes populars i d’una trobada d’escriptors
 • Edició d’una guia de seguretat d’esports de muntanya
Comissió IV. Desenvolupament sostenible

Comparteix experiències, posa en comú idees i pràctiques i fa el seguiment de projectes en l’àmbit del Medi Ambient, de l’Ordenament del Territori i del Turisme així com sobre tota altra temàtica en relació amb el Desenvolupament sostenible.

Algunes realitzacions

 • Contribució al Llibre verd de la Comissió Europea sobre cohesió territorial.
 • Campanya “Pirineus nets” proposada al Consell Plenari de Prada, en 1993 (sensibilització i informació sobre el respecte al medi ambient)
 • Reflexió sobre una estratègia territorial comuna al conjunt de l’espai europeu


Cercador

RéchercherPOCTEFA: www.poctefa.eu

POCTEFA: www.poctefa.eu