El Comitè Executiu de la Comunitat de Treball dels Pirineus ha aprovat la posada en marxa d’un grup de treball sobre economia circular. Aquest grup, que comptarà amb persones expertes en la matèria representant als set territoris de la CTP, s’insereix dins dels objectius que la CTP es marca en la seva Estratègia Pirinenca (2018-2024).

Segons explica el Parlament Europeu, si continuem explotant els recursos com ho fem ara, en 2050 necessitarem els recursos de tres planetes Terra. Els recursos finits i els problemes climàtics requereixen passar a una economia neutra en carboni, ambientalment sostenible, lliure de tòxics i completament circular per a 2050.

La crisi actual ha posat en evidència les febleses en els recursos i les cadenes de valor, impactant en les PIMES i la indústria. Una economia circular reduirà les emissions de CO₂, al mateix temps que estimularà el creixement econòmic i crearà oportunitats d’ocupació.

Així, aquest nou grup de treball d’economia circular que posa en marxa la CTP està en línia amb l’objectiu de neutralitat climàtica de la UE per a 2050 i el Pla d’Acció d’Economia Circular enfocat en la prevenció i gestió de residus i destinat a impulsar el creixement, la competitivitat i el lideratge mundial de la UE en aquest camp.

Més informació: